Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. A Szolgáltató adatai
„Csipke Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság rövidített neve: Csipke Hotel Kft.
Székhelye: 6400 Kiskunhalas Semmelweis tér 16.
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg.03-09-102627
Adószám: 11032711-2-03

NTAK regisztrációs szám: SZ19000018

 

2. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
2.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.
2.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
2.3 Csoportos foglalás esetén a megrendelés csak és kizárólag foglaló megfizetésével és a szolgáltató írásos visszaigazolásával válik érvényessé.

3. Lemondási, módosítási feltételek
3.1. 10 fő, 5 szoba vagy 5 vendégéjszaka, illetve ennél kisebb rendelés teljes vagy részleges lemondási feltételei:
3.1.1.     Nem csomagajánlatok esetében:
3.1.1.1.  Az érkezés napján 18,00 óráig kötbérmentesen lemondhatók a megrendelt szobák és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások. Lemondás hiányában vagy meg nem érkezés (No-show) esetén a megrendelt szállás első éjszakai és az érkezési, illetve a második napra rendelt szolgáltatások teljes bruttó (áfás) ára fizetendő.
3.1.1.2.    A szobához nem kapcsolódó szolgáltatások esetén, a szolgáltatás időpontját megelőző 24 órával bezárólag kötbérmentesen lemondhatók a megrendelt szolgáltatások. Lemondás hiányában vagy meg nem érkezés (No-show) esetén a megrendelt éttermi és egyéb szolgáltatások teljes bruttó (áfás), ára fizetendő.
3.1.2.    Csomagajánlatok esetében: Az egyházi és állami ünnepekre és egyéb időszakokra meghirdetett csomagajánlatok esetében a szálloda által megküldött írásos ajánlat/ visszaigazolásban szereplő lemondási feltételek a mérvadóak.
3.2 Céges, esküvői és családi rendezvények megrendeléseinek esetében a lemondási feltételek: Ezen rendezvények esetében a szálloda által megküldött írásos ajánlatban/ visszaigazolásban szereplő lemondási feltételek a mérvadóak.

4. Árak
4.1. A szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobákban, a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Online felületen a www.csipkehotel.hu oldalon találhatóak.
4.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
4.3. A közzétett árak az általános forgalmi adót és az idegenforgalmi adót tartalmazzák.
4.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.csipkehotel.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

5. Pótágyazás
5.1. Pótágy elhelyezésére csak néhány szoba alkalmas.
5.2. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben szükséges egyeztetni.
5.3. A gyermekek részére fizetendő díjat a mindenkori ár lista tartalmazza, illetve online felületen a foglalás során életkor szerint számítjuk fel az aktuális szobatípusnak megfelelően.

6. Fizetés módja, előleg, garancia
Egyéni vendégek:
6.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szálláshely szolgáltatásának ellenértékére a szoba átvétele előtt, az egyéb szolgáltatások ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt.
6.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül
b) kérheti foglaló megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
6.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató által meghatározott árfolyamon történhet.
b) a Szolgáltató elfogad  bank kártyát, SZÉP kártyát, melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

Utazási irodák:
A szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.

Csoportok:
50 % foglaló fizetése átutalással, a megrendelt szolgáltatások után, a szálloda által küldött előlegbekérő szerint, 15 nappal az érkezés előtt.
Majd a fennmaradó összeg fizetése átutalással, a teljesítéstől számított 8 napon belül

7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
7.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
7.2. Esetenként lehetőség van a korai érkezésre is (early Check in), ekkor kb. 09.00 órától foglalható el a szoba. Ennek a díja 3.000,- HUF / szoba.
7.3. Illetve a szálloda engedélyével, lehetőség van a késői kiköltözésre (late Check out), ekkor kb. 16.00 óráig van lehetőség a szobában való tartózkodásra. Ennek is 3.000,-HUF / szoba a díja. A késői szobaelhagyás és korai szobafoglalás díjának megfizetésétől a szálloda egyoldalúan eltekinthet.

8. Háziállatok
8.1. A Szolgáltató szálláshelyére maximum 20 kg-os háziállat hozható be. A szállodai szobában csak a Vendég felügyeletével tartható. A közös helységek közül az étterembe, a wellnessbe nem vihető be! A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.
8.2. A háziállat szállodába történő bevitelét a vendégnek a foglaláskor előre kell jeleznie, ami alapján a Szolgáltató a mindenkori háziállat felár költségeit számlázza.
8.3. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, az esetleges extra takarítás díját megfizetni, esetleges károkozás esetén a kártérítés mértéke a 16-os pont szerint érvényes.

9. A Szerződő fél kötelezettségei
A Vendég saját ételt-italt csak a szolgáltató külön engedélyével hozhat be a hotel éttermébe, teraszára és konferencia termébe, melynek hiányában a Szolgáltató (elmaradt haszon címén) kártérítési joggal él.
10. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 5.000,- HUF ártól).
11. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
11.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
11.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
11.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
11.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
11.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
11.2.1. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.2.2 A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
11.3.    A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek rendkívüli műszaki hiba vagy egészségügyi okból kifolyólag, a használata korlátozott vagy nem megengedett.
11.4.    A szálloda wellness részlegének, parkolójának, kertjének a használata a Vendég saját felelősségére történik.
Ezeken a helyeken kifüggesztett használati szabályok betartása minden vendégre nézve kötelező.

11. Viza adatrögzítési kötelezettség

A 2021. szeptember 1-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően a magyarországi szálláshely-szolgáltatóknak új típusú adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget tennie a 2016. évi CLVI törvény módosításának megfelelően. Ennek megfelelően a szálláshely-szolgáltatónak minden vendég, kortól függetlenül beleértve a gyermekeket is, törvényben meghatározott személyes adatait okmányolvasó használatával rögzítenie kell érkezéskor. 

Az elfogadott okmányok magyar állampolgárok esetében: személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél.

(A korábban a Szállodaszövetség által kiadott tájékoztatóban megjelentekkel ellentétben a lakcímkártya nem alkalmas a személyek azonosítására, mivel nem fényképes igazolvány)

A szabályozás minden vendégre, és minden bejelentkezés alkalmával ismételten vonatkozik! 

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatást meg kell tagadnia